Магістерські освітні програми

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Буклет з освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»

 

Освітня програма «Управління соціальними проектами»

Буклет з освітньої програми «Управління соціальними проектами» без ЗНО з іноземної мови

Запрошуємо стейкхолдерів взяти участь в обговоренні та внесенні змін до проекту освітньо-професійної програми «Управління соціальними проектами» (спеціальність 232 Соціальне забезпечення) другого (магістерського) рівня вищої освіти. А також зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою приймаються через офіційну електронну пошту кафедри: kafesn@hneu.edu.ua

Зі змістом та структурою освітньо-професійної програми можна ознайомитись тут.            Анкета стейкхолдерів.

Освітня програма «Управління соціальними проектами» від 15.07.2019

Структура підготовки магістрів спеціальності «Соціальне забезпечення»

 

Спільна польсько-українська магістерська програма “Human Resource Management” «Апейрон» – ХНЕУ ім. С.Кузнеця (Краків-Харків)

 

Робочі програми з навчальних дисциплін за ОП «Управління соціальними проектами»

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальне проектування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна економіка та політика»

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні соціальні інституції та програми»

Робоча програма навчальної дисципліни «Креативна економіка та менеджмент»

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у соціальній сфері»

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія науково-освітніх досліджень у соціальній сфері»

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальний захист та соціальне страхування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальні комунікації»

Робоча програма навчальної практики «Науково-дослідна практика»

Робоча програма навчальної практики «Переддипломна практика»

Методичні рекомендації до комплексного тренінгу

Методичні рекомендації до виконання комплексного курсового проекту

Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи