Спільна польсько-українська магістерська програма “Human Resource Management” «Апейрон – ХНЕУ ім. С.Кузнеця (Краків-Харків)

Академія суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон»

Спільна польсько-українська

магістерська програма

“Human Resource Management”

«Апейрон – ХНЕУ ім. С.Кузнеця

(Краків-Харків)

Увага! Розпочинається прийом документів для участі у Спільній польсько-українській магістерській програмі двох дипломів: Академія суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон», Польща та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С.Кузнеця), м. Харків, Україна.
Випускники програми отримують два дипломи:
 • Магістра Академії суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон» (Польща) за спеціальностями: «ЕКОНОМІКА»«СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ», «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ», «МАРКЕТИНГ».
 • Магістра ХНЕУ ім. С.Кузнеця (Україна) за спеціальностями: «Економіка», (освітні програми «Управління персоналом та економіка праці», «Економіка підприємства»), «Соціальне забезпечення» (освітня програма «Управління соціальними проектами»), «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»), «Облік та оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»), «Маркетинг»– ЗА ВИБОРОМ.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ

 • Оцінювати вплив та наслідки дії на результативність функціонування підприємства макроекономічних зв’язків, факторів та здатність задіювати інструменти економічного управління на мікрорівні, розробляти заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності бізнесу;
 • Здатність проводити діагностику особливостей менеджменту персоналу, аналізувати трудові показники, систему розвитку персоналу ;
 • Здатність проводити оцінку персоналу та використовувати її результати в плануванні трудової кар’єри працівників, формуванні кадрового резерву, забезпеченні кадрової безпеки;
 • Здатність здійснювати моніторинг ринку праці в розрізі професій, кваліфікацій працівників на регіональному та державному рівнях;
 • Здатність застосовувати сучасні технології менеджменту персоналу на вітчизняних підприємствах з урахуванням передового зарубіжного досвіду;
 • Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);
 • Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти
Загальна характеристика програми:
 • Форма навчання: заочно-дистанційна
 • Термін навчання: 4 семестри (2 роки)
 • Мова навчання: українська, англійська, російська, польська,
 • Вартість навчання: 1000 Євро на рік (вартість навчання в Апейрон)
Навчання за програмою Магістр  реалізується у формі:
 • стаціонарного навчання – під час двох 2-тижневих виїздів* до Польщі після складання сесії в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та для захисту диплома
 • електронного навчання на платформі Moodle
 • самоосвітою на основі отриманих матеріалів
Організація навчального процесу:
120 ECTS (4 семестри = 2 роки), з них:
90 ECTS (3 семестри) в ХНЕУ ім. С. Кузнеця за участі викладачів в Апейрон
30 ECTS (1 семестр) за програмою Апейрон
Академічний ступінь:
Магістр (з польської та української сторін)
Дипломи:
 • диплом магістра ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна
 • диплом магістра Академії суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон» (Польща) .
Умови зарахування на навчання у програмі:
В програмі можуть приймати участь студенти інших спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця за умови співпадання навчальних програм не менш ніж на 60% і ліквідації студентом академічної різниці.
Вступні іспити в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: спеціальність, іноземна мова.
Вступні іспити в Апейрон: співбеседа
Перелік документів, що необхідні для зарахування в Академію суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон»:
 • Копія закордонного паспорта
 • Копія диплома бакалавра та додатку до диплома
 • Копія атестата
 • Апостиль на диплом бакалавра, атестат та додатку до нього
 • 3 фотокартки 3х4
 • Підтвердження оплати першого внеску за навчання, сплаченого банківським переказом на рахунок Апейрон.
Документи надаються з 1 липня по 20 вересня особисто на кафедру економіки та соціальних наук ХНЕУ ім. С Кузнеця, головний корпус 2-й поверх, каб. 217, тел. 057-70-21-287 (дод. 3-27), 0500-26-13-73, mail: kafesn@hneu.edu.ua
Додаткові переваги Програми:
 • Можливість стажування в компаніях Польщі
 • Можливість навчання в партнерських університетах інших країн Європи та США
 • Можливість отримання сертифікату володіння іноземною мовою рівня В2 (англійська, німецька, польська)
 • Отримання навчальної візи на 2 роки з можливістю працевлаштування на цій термін в країнах ЄС
Керівники програми 
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Апейрон, Польща
Назарова Галина Валентинівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та соціальних наук ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Тел.: 0-677-22-60-25
Dr Monica Jaworska
Директор з міжнародної співпраці в Академії суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон»

SECRETARIAT@APEIRON.edu.pl

604 171 286

Координатор програми

Сотнікова Юлія – доцент кафедри Економіки та соціальних наук ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Email:Sotnikova_Yuliia@i.ua. Тел.: +380636202344

Документи надаються з 1 липня по 15 вересня особисто на кафедру економіки та соціальних наук ХНЕУ ім. С Кузнеця, головний корпус, каб. 217, тел. 067-72-26-025, email: kafesn@hneu.edu.ua

Реєстраційна форма на програму